Home / Bibelemner / Bitterhet

Bitterhet

Når vi holder fast på bitterhet kan det føre til store problemer for oss selv. Det står i Bibelen, Hebreerne 12,15. ”Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg! La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den.”