Προσφορές

Ο Θεός ευαρεστείται με την προσωπική προσφορά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ήρθαν άνδρες και γυναίκες, όσοι ήσαν με πρόθυμη καρδιά, φέρνοντας βραχιόλια και σκουλαρίκια και δαχτυλίδια και περιδέραια, κάθε χρυσαφένιο σκεύος· και όλοι όσοι πρόσφεραν στον Κύριο προσφορά από χρυσάφι." (Έξοδος 35: 22)

Ο Θεός ευαρεστείται, όταν προσφέρουμε γενναιόδωρα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και μερικοί από τους αρχηγούς των πατριών, όταν ήρθαν στον οίκο του Κυρίου, που ήταν στην Ιερουσαλήμ, πρόσφεραν αυτοπροαίρετα για τον οίκο του Θεού, να τον ανεγείρουν στον τόπο του· έδωσαν σύμφωνα με την δύναμή τους στο θησαυροφυλάκιο του έργου 61.000 δραχμές από χρυσάφι και 5000 μνες από ασήμι και 100 ιερατικούς χιτώνες." (Εσδράς 2: 68 – 69)

Ο Θεός ευαρεστείται με την τακτική ουσιαστική προσφορά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "(σας γνωστοποιούμε) ότι η περίσσεια της χαράς τους, ενώ δοκίμαζαν μεγάλη θλίψη και η βαθιά τους φτώχεια ανέδειξε με περίσσεια τον πλούτο της γενναιοδωρίας τους." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 8: 2)

Η γενναιοδωρία χρειάζεται προετοιμασία και προγραμματισμό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν θερίζετε τον θερισμό της γης σας, δεν θα θερίσεις ολοκληρωτικά τα άκρα του αγρού σου και δεν θα μαζέψεις όσα πέφτουν από τον θερισμό σου. Και το αμπέλι σου δεν θα το ξανατρυγήσεις. ούτε θα μαζέψεις τις ρώγες του αμπελιού σου· θα τις αφήσετε στον φτωχό και στον ξένο. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας." (Λευιτικό 19: 9 – 10)

Η προσφορά μπορεί να είναι μια πράξη λατρείας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι όταν ήρθαν στο σπίτι, είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και πέφτοντας κάτω το προσκύνησαν κι ανοίγοντας τους θησαυρούς τους, του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι και λιβάνι και σμύρνα." (Ματθαίος 2: 11)

Τα δώρα πρέπει να δίνονται πρόθυμα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του, όχι με λύπη ή από ανάγκη, επειδή τον πρόσχαρο δότη αγαπάει ο Θεός." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 9: 7)

Κάθε πρόσωπο πρέπει να δίνει όσο μπορεί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή. αν προϋπάρχει η προθυμία, είναι κάποιος ευπρόσδεκτος σε όσα έχει, όχι σε όσα δεν έχει." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 8: 12)

Πολλά αναμένονται από εκείνους, στους οποίους έχουν δοθεί πολλά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και σε όποιον δόθηκε πολύ, πολύ θα ζητηθεί απ’ αυτόν· και σε όποιον είναι εμπιστευμένο πολύ, περισσότερο θα απαιτήσουν από αυτόν." (Λουκάς 12: 48)

Τα δέκατα και οι προσφορές διαβεβαιώνει τις ευλογίες του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει τον Θεό; Εσείς, όμως, με κλέψατε· και λέτε: Σε τι σε κλέψαμε; Στα δέκατα και στις προσφορές. Εσείς είστε καταραμένοι με κατάρα· επειδή εσείς με κλέψατε, ναι, εσείς, ολόκληρο το έθνος. Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου· και, τώρα, δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, αν δεν σας ανοίξω τους καταρράκτες του ουρανού και εκχέω την ευλογία σε σας, ώστε να μην επαρκεί τόπος γι’ αυτήν." (Μαλαχίας 3: 8 – 10)

Η γενναιοδωρία επιστρέφει στον δωρητή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δίνετε και θα σας δοθεί· καλό μέτρο, πιεσμένο και συγκαθισμένο και υπερξεχειλιζόμενο θα δώσουν στον κόρφο σας, επειδή με το ίδιο μέτρο, με το οποίο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας." (Λουκάς 6: 38)

Ο Θεός είναι το απόλυτο παράδειγμα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή." (Ιωάννης 3: 16)