Ofrande

Lui Dumnezeu Îi place dărnicia personală.

Este scris în Biblie: Exodul 35:22. “Au venit îndată bărbaţii şi femeile, toţi cei cu tragere de inimă şi au adus belciuge de nas, inele, cercei, brăţări, salbe şi tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului.”

Lui Dumnezeu Îi place dărnicia generoasă.

Este scris în Biblie: Ezra 2:68-69. “Unii conducători au fost capabili să dea cu generozitate pentru reclădirea Templului şi fiecare a dat cât a putut. Valoarea totală a darurilor lor a fost de trei sute de mii dolari în aur, o sută şaptezeci de mii dolari în argint şi o sută de haine pentru preoţi” (Traducerea engleză TLB).

Lui Dumnezeu Îi place dăruirea sistematică plină de sacrificiu.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 8:2. “Deşi au trecut prin multe necazuri şi vremuri grele, ei au îmbinat bucuria lor minunată cu crunta lor sărăcie, fapt care a dus la un belşug de dărnicie pentru alţii” (NT pe înţelesul tuturor).

E nevoie de pregătire şi planificare spre a fi generos.

Este scris în Biblie: Levitic 19:9-10. “Când vei secera holdele ţării, să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău şi să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămaşi după cules în via ta şi să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le laşi săracului şi străinului. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău.”

Ofrandele pot fi un act de închinare.

Este scris în Biblie: Matei 2:11. “Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.”

Darurile să fie de bună voie.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 9:7. “Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci “pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.”

Fiecare persoană să dea cât poate.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 8:12. “Dacă sunteţi cu adevărat dornici să daţi, atunci nu are importanţă cât daţi. Dumnezeu vrea să daţi din ceea ce aveţi, nu din ce nu aveţi” (NT pe înţelesul tuturor).

Celor ce li s-a dat mult, li se cere mult.

Este scris în Biblie: Luca 12:48. “Cui i s-a dat mult, i se va cere mult; şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.”

Dăruirea zecimilor şi darurilor ne asigură binecuvântarea lui Dumneaeu.

Este scris în Biblie: Maleahi 3:8, 10. “Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: “Cu ce Te-am înşelat?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor şi veti vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.”

Generozitatea se întoarce la dăruitor.

Este scris în Biblie: Luca 6:38. “Căci dacă daţi, veţi primi. Darul vostru se va întoarce la voi în întregime, ba chiar sporit şi bine îndesat, cu mult mai mult şi dând pe dinafară de plin ce va fi. Cu măsura folosită de voi când daţi altora - mică sau mare - vi se va măsura şi vouă ce vi se d㔠(NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu este adevăratul exemplu de dărnicie.

Este scris în Biblie: Ioan 3:16. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”