Ταπεινότητα

Η υπερηφάνεια είναι επικίνδυνη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η υπερηφάνεια προηγείται του ολέθρου και η υψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσης." (Παροιμίες 16: 18)

Η ταπεινότητα φέρνει την τιμή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η υπερηφάνεια του ανθρώπου θα τον ταπεινώσει, ενώ ο ταπεινόφρονας απολαμβάνει τιμή." (Παροιμίες 29: 23)

Ο Θεός αντιτάσσεται στον υπερήφανο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Παρόμοια οι νεότεροι υποταχτείτε στους πρεσβύτερους. Όλοι μάλιστα καθώς θα υποτάσσεσθε ο ένας στον άλλον, ντυθείτε την ταπεινοφροσύνη, επειδή «ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη». Ταπεινωθείτε λοιπόν κάτω από το πανίσχυρο χέρι του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρώ." (Επιστολή Πέτρου Α΄ 5: 5 – 6)

Η υπερηφάνεια μπορεί να μας αποκόψει από το Θεό και τους άλλους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σας λέω: Αυτός (ο ταπεινός άνθρωπος) κατέβηκε στο σπίτι του δικαιωμένος, παρά εκείνος (ο υπερήφανος Φαρισαίος), επειδή όποιος υψώνει τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί κι εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του, θα υψωθεί." (Λουκάς 18: 14)

Η παιδική ταπεινότητα εκτιμάται από τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του σαν αυτό το παιδάκι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών." (Ματθαίος 18: 4)

Ο υπερήφανος θα απογοητευθεί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Όποιος όμως ταπεινώσει τον εαυτό του, θα υψωθεί." (Ματθαίος 23: 12)

Εκείνοι που είναι υπερήφανοι κινδυνεύουν να ταπεινωθούν. Η Αγία Γραφή αναφέρειι: "Επειδή δεν τολμούμε να συναριθμήσουμε και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας προς μερικούς που συνιστούν τον εαυτό τους. Αλλ’ αυτοί, μετρώντας τον εαυτό τους με τον εαυτό τους και συγκρίνοντας τον εαυτό τους με τον εαυτό τους, ανοηταίνουν." (Επιστολή προς Κορινθίους Α΄ 10: 12)