Home / Bibel ämnen / Ödmjukhet

Ödmjukhet

Övermod och stolthet är farligt. Bibeln säger i Ordspråksboken 16:18   Övermod följs av nederlag, högmod går före fall.

Ödmjukhet bringar ära. Bibeln säger i Ordspråksboken 29:23   Högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära.

Gud står emot den stolte. Bibeln säger i 1 Petersbrevet 5:5-6   Och ni yngre, underordna er dem som är äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att han upphöjer er när tiden är inne,

Högmod distanserar oss från Gud och medmäniskor. Bibeln säger i Lukasevangeliet 18:14   Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Gud älskar barnslig förtröstan och ödmjukhet  Bibeln säger i Matteusevangeliet 18:4   De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.

Den stolte kommer att bli förödmjukad. Bibeln säger i Matteusevangeliet 23:12  Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Stolthet kan få oss på fall. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 10:12  Därför skall den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.