Home / Küsimused Piibli kohta / Jeesus Kristus / Kus Jeesus sündis?

Kus Jeesus sündis?

Piiblis on kirjas, et Jeesus sündis Petlemma linnas, mis paikneb tänapäeva Iisraeli riigi alal.

Matteuse evangeeliumi 2:1–2 ja Luuka evangeeliumi 2:1–7 kirjeldavad sündmusi, kus Joosep ja Maarja lahkuvad Naatsaretist, et minna keiser Augustuse käsu järgi Petlemma. Vana Testamendi prohvet Miika ennustas Jeesuse sünnikohta ette lausa aastasadu enne seda, kui see sündmus päriselt toimus (Miika 5:1).

Vaata artikli sisu

Jeesuse sünni tähtsus
Infot Petlemma kohta

Jeesus sündis Petlemma linnakeses

1) Matteuse evangeeliumi 2:1–2 kirjutatakse nii: „Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.”“

uuka evangeeliumi 2:4–7 on kirjas: „Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.“

3)Miika 5:2 ennustati ette: „Aga sina, Petlemm Efrata, olgugi väike Juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest.“

Google’i kaart ja lingid:

Jeesuse sünni tähtsus

Palju olulisem Jeesuse sünnikohast on see fakt, et ta sündis. Jeesus tuli siia, et elada meie keskel nagu üks meist. Ingel ilmus Maarjale ja lubas talle, et ta saab poja emaks, ning teatas, et seda poega kutsutakse nimega Immaanuel, mis tähendab tõlkes „Jumal meiega“ (Matteuse evangeeliumi 1:23).

Apostel Johannes kirjutas: „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“

„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.“ (Johannese evangeeliumi 1:14) See on ime, mis Petlemmas sündis.

Infot Petlemma kohta

Tänapäeval on Petlemma linnake Iisraeli mägisel maal umbes 9 km kaugusel Jeruusalemmast. Nn Sündimise kirik, vanim kristlik kirik maailmas, mis on endiselt kasutusel, on ehitatud koha peale, kus kristliku pärimuse järgi Jeesus sündis ja mida peetakse kristluse üheks kõige olulisemaks paigaks.

Jeesuse sünnikohas käib igal aastal umbes kaks miljonit turisti. Huviliste hulgad on eriti suured just jõulude ajal. Järjekorrad on pikad, hotellid ja muud ööbimiskohad on välja müüdud. Kohalikud viskavad nalja, et kui Joosep ja Maarja vajaksid Petlemmas öömaja, jääksid nad seal tänapäevalgi ukse taha.

Kuigi Petlemm on väike linn, on sellel Piiblis väga rikkalik ajalugu. Seda linna nimetatakse „Taaveti linnaks“ (Luuka evangeeliumi 2:4), sest Petlemm oli selle vägeva kuninga kodukoht. Petlemm oli ühtlasi koht, kuhu Jaakob mattis oma armastatud naise Raaheli, kui too sünnitusel suri (1. Moosese raamatu 35:19–20). Petlemma ümbritsevatel põldudel korjas Rutt Boase põldudelt vilja. Ja Petlemm oli koht, kus prohvet Saamuel võidis Taaveti Iisraeli kuningaks (1. Saamueli raamatu 16).

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.