Home / Küsimused Piibli kohta / Okultism / Mida ütleb Piibel astroloogia kohta?

Mida ütleb Piibel astroloogia kohta?

Astroloogia populaarsus on kasvamas, paljud inimesed peavad seda hea nõu allikaks. Mida öeldakse Piiblis nende kohta, kes peavad nõu astroloogidega ja kasutavad astroloogiat oma elu juhisena? Võime lugeda Jesaja 47:13–15: „Sa oled ennast väsitanud oma paljude nõuandjatega; astugu nad ometi ette ja päästku sind, taevatundjad, tähtede seletajad, kes kuulutavad iga noorkuu ajal, mis sulle juhtub. Vaata, need on otsekui kõrred, tuli põletab need; nad ei suuda päästa oma hinge leegi võimusest. See ei ole söelõõm soojenduse tarvis ega tulepaistus, mille ees istuda. Nõnda käib su nõidujate käsi, kelle pärast sa oled vaeva näinud noorpõlvest peale: igaüks vaarub omale poole, ükski ei päästa sind.”

Astroloogia Piiblis

Tekstis, milles mainitakse tähtede seletamist Piiblis esimest korda, räägib Jumal muistse paganliku Babüloonia rahvaga. Lähis-Ida arheoloogia on kinnitanud, et astroloogia pärineb tõepoolest Babülooniast, kus praegu on Iraagi riik. On välja kaevatud 5. sajandist e.m.a ja varasemast pärinevaid kiilkirjatahvleid, millel on kujutatud horoskoobi diagramme. Astroloogia on ennustamiskunst, mis põhineb usul, et päikese, kuu ja planeetide omavaheline asetus taevalaotuses mõjutab inimesi, nii igaüht eraldi kui ka inimtegevuse kulgu üldiselt. Praegusel ajal, nii nagu muistses Babüloonias, kasutab üha rohkem inimesi astroloogiakonsultantide teenuseid.

Taanieli raamatus jutustatakse üksikasjalikult sündmusest Babüloonia kuninga Nebukadnetsari elus. Kuningas nägi väga häirivat unenägu ja tahtis saada teada selle tähendust. Taanieli 2:2 annab edasi järgmist: „Ja kuningas käskis kutsuda ennustajaid ja nõidu, posijaid ja Kaldea tarku, et nad seletaksid talle ta unenäo.“

Mis on astroloogia?

Astroloogid, tuntud ka kui „Kaldea targad“, olid osa kuninga nn tarkade ringist, kes tegelesid ennustamisega. Astroloogia heebreakeelne vaste tähendab otsetõlkes „taeva järgi ennustamine“. Ennustamine on tulevikusündmuste ette ütlemine või salateadmiste avalikuks tegemine märkide, ennete või muu üleloomuliku tegevuse kaudu. Paganlik ennustamine on Jumala poolt keelatud. Piiblis on see kirjas 3. Moosese 19:26: „Ärge ennustage märkidest ja ärge tegutsege nõidusega!“

Ennustamine oli piiblimaadel paganlike rahvaste hulgas tavaline. Kui iisraellased olid sisenemas tõotatud maale Kaananisse, hoiatas neid Jumal, et nad ei tegeleks astroloogiaga. 5. Moosese raamatu 18:9,12,14: „Ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi. /…/ Nende jäleduste pärast ajab Issand, su Jumal, nad ära sinu eest. /…/ Sest need rahvad, keda sa ära ajad, kuulavad pilvestlausujaid ja ennustajaid, aga sinule ei ole Issand, su Jumal, selleks luba andnud.“ Tegelikult peetakse ennustamist raskeks patuks, mida kinnitab 1. Saamueli raamatu 15:23: „Sest vastupanu on otsekui nõiduse patt, tõrksus ebajumalate ja teeravite teenistus.“

Miljonid tavalised inimesed loevad uudishimu ja lõbu pärast päevahoroskoope, mis ilmuvad massväljaannetes. Kas sobib hoida ülal taolist kerglast huvi astroloogia vastu vaid nalja pärast? Missugust nõu annab selles asjas Piibel? Pauluse 1. kirjas tessalooniklastele 5:22 rõhutatakse: „Hoiduge igasuguse kurja eest!“

Kas astroloogia on tegelik?

Kuningas Nebukadnetsar andis oma astroloogidele ja teistele teadmameestele ülesande rääkida talle tema unenägu ja seletada selle tähendus. Kuidas nad vastasid? Taanieli 2:10 selgitab: „Kaldea targad vastasid kuningale ja ütlesid: „Ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada. Sest ükski suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki ennustajalt, nõialt või Kaldea targalt.“”

Babüloonia astroloogid ei suutnud aidata kuningat tema häiriva unenäo puhul. Ometi õnnistas Jumal oma palvemeelset prohvetit Taanieli tõeliste Püha Vaimu andidega, ja ta viidi kuninga ette unenäole tõlgendust andma. Taanieli 2:27–28: „Taaniel vastas kuningale ja ütles: „Saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased. Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi, ja tema ilmutab kuningas Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Su unenägu ja nägemused su peas, kui sa olid voodis, olid need…“” Alles Jumalalt saadud võidmisega oli Taaniel võimeline kirjeldama ja seletama kuninga suurt prohvetlikku unenägu.

Kui meil on vajadus mõista segadusttekitavaid olukordi oma elus, on tark vältida astroloogiliste ennustuste kurja eksitust. Pigem peaksime pidada meeles, et „taevas on Jumal, kes paljastab saladusi“. Nagu Taaniel, nii võime ka meie pöörduda abi pärast Jumala poole. Piiblis on meil olemas tema tõe kindel nõuanne.

Piiblisalme astroloogia kohta

  • 3. Moosese raamat 19:26,31; 3. Moosese raamat 20:6,27
  • 5. Moosese raamat 18:9–14
  • 2. Kuningate raamat 21:6
  • Jesaja 8:19; Jesaja 47:13–14
  • Taanieli 2:27; Taanieli 4:4,16
Toeta Bible.infot
Kas soovid näha rohkem artikleid ja funktsioone? Sinu rahaline annetus Bibleinfo.com-ile toob teistele rõõmu kasvavast hulgast piiblipõhisest sisust.