Home / Piibli teemad / Okultism

Okultism

Jumal keelab seotuse mis tahes okultismi vormiga. See on kirjas Piiblis, 5. Moosese raamatu 18:9–12: "Kui sa jõuad sellele maale, mille Issand, su Jumal, sulle annab, siis ära õpi tegema nende rahvaste jäledusi! Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvestlausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat! Sest igaüks, kes seda teeb, on Issandale jäle."

Tulevikku teab ainult Jumal, mitte surnud. Prohvet Jesaja kirjutab: "Ja kui teile öeldakse: Küsitlege surnute vaime ja ennustajaid, kes sositavad ja pomisevad, siis vastake: Kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat? Kas tuleb elavate pärast küsitleda surnuid?" (Jesaja 8:19)

Esita küsimus Piibli kohta
Kas Sul on küsimus Piibli kohta? Meie meeskond püüab hea meelega anda Sinu küsimustele Piiblil põhinevaid vastuseid.