Home / Bibel ämnen / Trolldom, ockultism

Trolldom, ockultism

Gud har förbjudit oss att utöva trolldom av olika slag. Bibeln säger i 5 Moseboken  18:9-13   När du kommer till det land som Herren, din Gud, vill ge dig får du inte ta efter de skändligheter som folken där begår. Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare, svartkonstnär eller trollkarl, ingen som ägnar sig åt besvärjelser, som rådfrågar de dödas andar eller spådomsandar och söker vägledning hos de avlidna. Herren avskyr alla som gör detta, och det är sådana skändligheter som gör att Herren, din Gud, driver undan folken för dig. Du skall vara fläckfri inför Herren, din Gud.

De som utöver trolldom av olika slag får inte ärva Guds rike. Bibeln säger i Galaterbrevet 5:19-21   Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.

Gud känner framtiden, inte spåmän. Bibeln säger i Jesaja 8:19   Man säger till er: ”Fråga de dödas andar och spådomsandarna, de som väser och stönar!” – Ja, skall inte ett folk fråga sina gudar, be de döda om budskap och undervisning för de levandes skull? – Så talar de för vilka ingen gryning finns.

Svart magi och den kristna tron passar inte ihop. Bibeln säger i Apostlagärningarna 19:18-19   Många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt, och åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. ...

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...