Home / Bibelemner / Evangeliet

Evangeliet

Evangeliet har alt å si. Den skal forkynnes til alle mennesker i en ren og direkte form. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 4,2. ”Vi har tatt avstand fra all fordekt og skammelig ferd, vi bruker ikke knep, og vi forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt anbefaler vi oss selv idet vi vender oss til hvert menneskes samvittighet.”

Når jeg vet at Jesus døde for mine synder, hva mer trenger jeg? Jeg må tro på ham og det han har sagt. Det står i Bibelen, Johannes 1,12. ”Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn.”

Evangeliet krever at vi tar et valg som vil forandre på vårt liv. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 1,4-6. ”Vi vet jo, brødre, som Gud elsker, at dere er utvalgt. For da vi forkynte evangeliet hos dere, skjedde det ikke bare i ord, men også i kraft, ved Den Hellige Ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi opptrådte hos dere; vi tenkte bare på dere. Og dere tok oss, ja, Herren selv, til forbilde, og under store trengsler tok dere imot Ordet med den glede som Den Hellige Ånd gir.”

Jesus har bedt oss forkynne evangeliet for alle mennesker på jord. Det står i Bibelen, Matteus 28,18-19. ”Da trådte Jesus fram og talte til dem: ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.”

Fortell andre frimodig om evangeliet; ikke vær redd for å gi til kjenne at du tror. Det står i Bibelen, Romerne 1,16. ”For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker.”