Home / Subiecte biblice / Evanghelia

Evanghelia

Evanghelia trebuie să fie propovăduită fără denaturări sau pervertiri.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 4:2. “Noi nu încercăm să-i determinăm pe oameni să creadă prin şiretlicuri - nu avem niciun interes să păcălim pe cineva. Niciodată nu încercăm să facem pe cineva să creadă că Biblia ne învaţă un anumit lucru, care în realitate să nu fie adevărat. Respingem categoric orice metode ruşinoase de genul acesta. Ne aflăm în prezenţa lui Dumnezeu când vorbim şi astfel spunem adevărul, aşa cum vor confirma cei care ne cunosc.” (NT pe înţelesul tuturor).

Dacă ştiu că Isus a murit pentru mine, mi se cere un răspuns al credinţei în El.

Este scris în Biblie: Ioan 1:12. “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.”

Evanghelia ne cere să luăm o decizie de schimbare a vieţii noastre.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 1:4-5. “Noi ştim că Dumnezeu v-a ales, fraţi scumpi şi mult iubiţi de Dumnezeu. Căci Evanghelia pe care v-am adus-o nu a fost pentru voi o simplă înşiruire de vorbe goale, fără noimă; nu, nicidecum, fiindcă aţi ascultat-o cu viu interes. Cele spuse de noi au lăsat asupra voastră o puternică înrâurire, fiindcă Duhul Sfânt v-a dat asigurarea deplină că tot ce am spus e adevărat. Apoi mai ştiţi că înseşi vieţile voastre au fost o dovadă în plus despre adevărul mesajului nostru” (NT pe înţelesul tuturor).

Isus ne-a poruncit să ducem Evanghelia oricărei persoane din lume.

Este scris în Biblie: Matei 28:18-19. “Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Evanghelia trebuie să fie comunicată fără jenă.

Este scris în Biblie: Romani 1:16. “Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi ai Iudeului, apoi a Grecului.