Home / Bibelemner / Investeringsstrategier

Investeringsstrategier

Hvilken investeringsstrategi anbefaler Gud? Det står i Bibelen, 1. Timoteus 6,17-19. ”Du skal innskjerpe for dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting, for at vi skal nyte dem. De skal gjøre godt, så de kan være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. På den måten samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for den kommende tid, slik at de kan gripe det virkelige liv.”

Hvilke økonomiske råd gir Salomo, den rikeste og viseste mannen som har levd? Det står i Bibelen, Forkynneren 5,9-20. ”Den som er glad i penger, får aldri nok av dem, og den som elsker rikdom, får aldri vinning nok. Også dette er tomhet. Når formuen blir større, blir det flere som skal leve av den. Hvilken annen fordel har da eieren enn at han kan se på den? En arbeidsmann kan sove godt enten han har lite eller mye å spise. Den rike kan spise seg mett, men han får ikke ro til å sove. Det er noe sørgelig og vondt som jeg har sett under solen: Selv om rikdom er vel forvart, kan den bli til ulykke for eieren. Om rikdommen går tapt ved et uhell, og den rike har fått en sønn, blir det ingen ting igjen til ham. Slik som han kom fra mors liv, like naken som han kom, skal han gå bort igjen. Han har ingen ting igjen for sitt strev, ingen ting som han kan ta med seg. Også dette er sørgelig og vondt: Nøyaktig som han kom, må han gå herfra. Hva har han da igjen for sitt strev og sitt jag etter vind? Ja, alle dager må han spise sitt brød i mørke, sorgfull, syk og harm. Hør nå hva jeg har funnet: Det beste et menneske kan gjøre, er å spise og drikke og ha det godt midt i alt strev og slit under solen den korte tiden Gud lar det leve. Det er den lodd som mennesket har fått. Når Gud lar en mann få rikdom og gods og gir ham lov til å nyte det, så han kan ta sin del og glede seg midt i sitt strev, da er dette en gave fra Gud. Da tenker ikke mannen mye på sitt liv, for Gud gir ham glede i hjertet.”