Home / Bibelemner / Løfteavsigelse

Løfteavsigelse

Gud forventer at vi holder løftene vi gir og tar dem på alvor. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 5,4. ”Eller når noen uten å sanse det sverger tankeløst at han vil gjøre et eller annet, ondt eller godt, hva det så kan være et menneske tankeløst sverger på, og han siden blir klar over det, da har han ført skyld over seg på den ene eller den andre måten.”

Gud tar våre løfter høyst alvorlig og forventer at vi innfrir det vi lover. Det står i Bibelen, Ordspråkene 20,25. ”Det er farlig å love en hellig gave og først siden tenke seg om.”

Jesus poengterer hvor viktig det er at vi holder det vi lover. Det står i Bibelen, Matteus 5,37. ”La et ja være ja og et nei være nei! Det som er mer enn dette, er av det onde.”

Når vi lover Gud noe, forventer han at vi skal oppfylle det vi lover. Det står i Bibelen, Forkynneren 5,4-5. ”Det er bedre at du ikke gir noe løfte enn at du lover og ikke holder ord. La ikke munnen føre skyld over deg, og si ikke til Guds sendebud: ”Jeg gjorde det av vanvare.” Hvorfor vil du gjøre Gud harm med det du sier, så han ødelegger det du har gjort?”

Ekteskapsløftet er for alltid. Det står i Bibelen, Matteus 19,5-6. ”Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.”