Home / Bibelemner / Lytte

Lytte

Hvorfor er det å lytte en viktig åndelig egenskap? Å lytte til Guds stemme er første skritt mot et liv som er etter hans vilje. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 5,1. ”Moses kalte hele Israel sammen og sa til dem: Hør, Israel, de forskrifter og bud som jeg kunngjør dere i dag. Lær dem og legg vinn på å leve etter dem.”

Noen ganger må man lytte stille for å høre Guds stemme. Det står i Bibelen, 1. Kongebok 19,12-13. ”Etter jordskjelvet kom det en ild; men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en svak susing. Da Elia hørte den, drog han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen.”

Ved å lytte på åndelig vis, blir vi i stand til å lære av andre. Det står i Bibelen, Jakob 1,19-20. ”Dette må dere vite, mine kjære brødre: Enhver skal være snar til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. For sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud.”