Home / Bibel ämnen / Lyssna

Lyssna

Varför är lyssnande en viktig andlig förmåga? Att lyssna på Gud är första steget till att lyda honom. Bibeln säger i 5 Moseboken 5:1   Mose kallade samman hela Israel och sade: Hör, Israel, de stadgar och föreskrifter som jag i dag kungör för er. Lär er dem och följ dem troget.

För att höra Gud kan det fordras att man lyssnar i stillhet. Bibeln säger i 1 Kungaboken 19:12-13   Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. ...

Gud vill att vi skall lyssna till Jesus Kristus. Bibeln säger i Markusevengeliet 9:7   Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och en röst hördes ur molnet: ”Detta är min älskade son. Lyssna till honom.”

Andligt lyssnande hjälper oss att lära av varandra. Bibeln säger i Jakobsbrevet 1:19-20   Håll detta i minnet, mina kära bröder. Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede, ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...