Home / Bibelemner / Pålitelighet

Pålitelighet

Gud er pålitelig av natur. Det står i Bibelen, Salmene 33,4. ”For Herrens ord er sannhet, alt han gjør, kan en lite på.” I Hebreerne 13,5 står det, ”Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har. For Gud har sagt: Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.”

Man skal kunne lite på at kristne vil følge sannheten. Det står i Bibelen, Efeserne 4,15-16. ”Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.”

Den som er trofast får løfte om frelse. Det står i Bibelen, Matteus 10,22. ”Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut helt til slutt, skal bli frelst.”

Herren vil gjerne ha trofaste og pålitelige tjenere. Det står i Bibelen, Matteus 24,45-46. ”Hvem er en tro og klok tjener, en som herren har betrodd oppsynet med de andre tjenerne, så han kan gi dem mat i rette tid? Det er den tjeneren som herren finner i ferd med dette når han kommer tilbake. Lykkelig er han!”

Gud gir løfte om styrke til de som er trofaste mot ham, selv inntil døden. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 2,10. ”Vær ikke redd for det du skal lide! Djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal settes på prøve, og i ti dager skal dere lide vondt. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets krone.”