Home / Bibelemner / Styrke

Styrke

Vi kan lite på Gud som en sikker kilde til styrke. Det står i Bibelen, Jesaja 40,29-31. ”Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, unge menn kan snuble og falle. Men de som venter på Herren, får ny kraft; de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.” Salmene 27,1. ”Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg da frykte? Herren er et vern om mitt liv, hvem skal jeg da skjelve for?”