Home / Bibelemner / Tenåringer/barn

Tenåringer/barn

Det er bra å utvikle et godt forhold til Gud i ungdomsårene. Det står i Bibelen, Forkynneren 12,1. ”Tenk på din skaper i ungdommens år, før de onde dagene kommer, før det lir mot de år da du må si: ”Jeg har ingen glede av dem”.”

Gud bryr seg mindre om hvor unge vi er enn om vi ønsker å gjøre noe for ham. Det står i Bibelen, 1. Samuel 2,18. ”Imens gjorde Samuel tjeneste for Herren; alt som gutt bar han presteklær av lin.”

Hva venter Gud av barn? Det står i Bibelen, Kolosserne 3,20. ”Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres i alle ting, for det er Herrens gode vilje.”

Et av De ti bud handler om at barn skal ære og respektere sine foreldre. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,12. ”Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.”

Hvor lenge skal barn fortsette med å respektere sine foreldre? Det står i Bibelen, Ordspråkene 23,22. ”Hør på din far, som gav deg livet, og ringeakt ikke din gamle mor!”

Foreldre som disiplinerer sine barn viser at de elsker dem. Det står i Bibelen, Ordspråkene 13,24. ”Den som sparer på riset, hater sin sønn, den som elsker ham, tukter ham tidlig.”

Ungdom er i stand til å være meget gode eksempler på Kristi kjærlighet. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 4,12. ”La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet.”

Barn skal lære av sine foreldre. Det står i Bibelen, Ordspråkene 1,8. ”Hør på din fars formaning, min sønn, og glem ikke det du har lært av din mor!”

Å leve et uvørent og vilt liv er respektløst overfor dine foreldre. Det står i Bibelen, Ordspråkene 28,7. ”Den som følger læren, er en klok sønn; den som holder lag med drankere, fører skam over sin far.”

Det er galt å utnytte sine foreldre på urettferdig vis. Det står i Bibelen, Ordspråkene 28,24. ”Den som røver fra sin far og mor og sier: ”Det er ikke synd,” han er jevngod med drapsmenn.”

Unge mennesker må være forsiktige når de velger venner. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,22. ”Du skal flykte fra ungdommens lyster og jage etter rettferd, troskap og kjærlighet og etter fred med dem som påkaller Herren av et rent hjerte.”