Home / Subiecte biblice / Adolescenţi

Adolescenţi

Tinereţea e timpul potrivit spre a dezvolta o relaţie cu Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Eclesiastul 12:1. “Dar, adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţii tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, când vei zice: “Nu găsesc nici o plăcere în ei.”

Dumnezeu este mai interesat în bunăvoinţa decât în vârsta oamenilor.

Este scris în Biblie: 1Samuel 2:18. “Samuel, deşi numai un copil, era slujitorul Domnului” (trd. Engleză TLB).

Ce aşteaptă Dumnezeu de la copii?

Este scris în Biblie: Coloseni 3:20. “Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului.”

Una din poruncile lui Dumnezeu este pentru copii, pentru a onora şi respecta pe părinţii lor.

Este scris în Biblie: Exodul 20:12. “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.”

Cât timp trebuie copiii să-şi respecte părinţii?

Este scris în Biblie: Proverbe 23:22. “Ascultă pe tatăl tău, care te-a născut şi nu nesocoti pe mamă-ta, când a îmbătrânit.”

Disciplina potrivită este expresia iubirii părinteşti.

Este scris în Biblie: Proverbe 13:24. “Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată.”

Tinerii pot fi exemple de trăire asemenea lui Hristos.

Este scris în Biblie: 1Timotei 4:12. “Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.”

Copiii trebuie să înveţe de la părinţii lor.

Este scris în Biblie: Proverbe 1:8. “Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!”

O viaţă nechibzuită dezonorează pe părinţi.

Este scris în Biblie: Proverbe 28:7. “Cel ce păzeşte legea, este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânaţi face ruşine tatălui său.”

E greşit să profiţi de avantaj faţă de părinţi.

Este scris în Biblie: Proverbe 28:24. “Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este un păcat, este tovarăş cu nimicitorul.”

Tinerii trebuie să fie atenţi în alegerea prietenilor.

Este scris în Biblie: 2Timotei 2:22. “Fugi de tot ce-ţi trezeşte acele pofte atât de comune la tineri şi stai, în schimb, aproape de orice lucru care te face să doreşti a face bine. Ai credinţă şi dragoste şi gustă plăcerea pe care ţi-o oferă tovărăşia celor ce iubesc pe Domnul şi au inimi curate” (NT pe înţelesul tuturor).