Home / Bibelemner / Trusler

Trusler

Når vi mottar trusler, må vi møte truslene med sikkerhet om at Den Hellige Ånd vil stå ved vår side. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 1,7. ”For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en Ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet.”