Home / Subiecte biblice / Cetăţenie

Cetăţenie

Cei din autoritate, în cele din urmă, sunt răspunzători în faţa lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Deuteronom 17:18-19. “Cînd se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte, o copie acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii din neamul Leviţilor. Va trebuie să o aibă cu el şi s-o citească în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească şi să împlinească toate cuvintele din legea aceasta şi toate poruncile acestea.”

Cei din autoritate sunt răspunzători pentru alegerea unor conducători buni.

Este scris în Biblie: Deuteronom 16:18-19. “Să pui judecători şi dregători în toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul, Dumnezeul tău, după seminţiile tale; şi ei să judece poporul cu dreptate. Să n-atingi niciun drept, să nu cauţi la faţa oamenilor şi să nu ei daruri, căci darurile orbesc ochii înţelepţilor şi sucesc cuvintele celor drepţi.”

Trebuie să ascultăm de autorităţile guvernamentale pe care Dumnezeu le-a pus.

Este scris în Biblie: Romani 13:1-4. “Supuneţi-vă guvernului, căci Dumnezeu l-a aşezat acolo. Nu există niciun guvern în toată lumea asta care să nu fi fost adus la putere de Dumnezeu. Astfel, cei care nu vor să respecte legile ţării refuză, de fapt, să-L asculte pe Dumnezeu şi vor fi pedepsiţi pentru aceasta. Căci judecătorul nu inspiră frică celor care au o purtare corectă; dar cei care comit rele îi vor şti totdeauna de frică. Dacă vrei să nu-ţi mai fie frică, respectă legile şi nu te va mai durea capul. Judecătorul este trimis de Dumnezeu să te ajute. Dar dacă comiţi vreo abatere, fireşte că ai de ce să te temi, căci el va porunci să fii pedepsit. Tocmai pentru acest scop l-a trimis Dumnezeu.” (NT pe înţelesul tuturor).

Credincioşii trebuie să coopereze cu autorităţile ori de cîte ori e posibil.

Este scris în Biblie: Tit 3:1. “Adu-le aminte fraţilor să se supună guvernului şi funcţionarilor săi, fiind întotdeauna ascultători şi gata de orice muncă cinstită.” (NT pe înţelesul tuturor).

Uneori ascultarea de Dumnezeu şi de Legea Sa poate cere neascultare de puterile pămînteşti.

Este scris în Biblie: Fapte 5:29. “Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: “Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decît de oameni!”

Isus ne-a dat un exemplu de bun jetăţean în plătirea taxelor.

Este scris în Biblie: Matei 17:27. “Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undiţa şi trage afară peştele care va veni întâi; deshide-i gura şi vei găsi în ea o rublă pe care ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.”

Creştinii trebuie să fie binevoitori să-şi plătească impozitele.

Este scris în Biblie: Romani 13:5-7. “În concluzie, trebuie să respectaţi legile din două motive: mai întâi, pentru a nu ajunge să fiţi pedepsiţi şi în al doilea rând, voi înşivă ştiţi că trebuie să le respectaţi. Deasemenea, plătiţi-vă impozitele din aceleaşi motive. Căci funcţionarii publici trebuie plătiţi pentru ca să poată face în continuare munca încredinţată lor de Dumnezeu. Ei sunt în slujba voastră. Plătiţi cât se cuvine fiecăruia; plătiţi-vă impozitele de bunăvoie, supuneţi-vă superiorilor voştri şi acordaţi cinste şi respect tuturor celor cărora li se cuvine.” (NT pe înţelesul tuturor).