Home / Subiecte biblice / Credincioşie

Credincioşie

Caracterul lui Dumnezeu este vrednic de încredere.

Este scris în Biblie: Psalmul 33:4. “Căci Cuvântul Domnului este adevărat şi toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.”

Evrei 13:5. “Să nu fiti iubitori de bani: mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi a zis: “Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.”

Poţi avea încredere în creştini spre a urma adevărul în orice vreme.

Este scris în Biblie: Efeseni 4:15. “În schimb, vom urma adevărul dintr-un spirit de dragoste în orice împrejurare - vorbind cu sinceritate, tratând cu sinceritate, trăind cu sinceritate - ajungând astfel să ne asemănăm tot mai mult cu Cristos, care este capul trupului Său, biserica” (NT pe înţelesul tuturor).

Mântuirea este făgăduită celui credincios.

Este scris în Biblie: Matei 10:22. “Veţi fi urâţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.”

Domnul caută servi credincioşi şi de încredere.

Este scris în Biblie: Matei 24:45-46. “Eşti tu un slujitor înţelept şi credincios al Domnului? Şi nu ţi-am dat Eu sarcina de a-Mi administra şi conduce casa, de a da mâncare copiilor Mei, zi de zi? Vei fi binecuvântat dacă Mă voi întoarce şi te voi găsi făcându-ţi datoria cum se cuvine” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu promite tărie celui ce este credincios până la moarte.

Este scris în Biblie: Apocalips 2:10. “Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile. Fii credinicios până la moarte şi-ţi voi da cununa vieţii.”