Home / Bibel ämnen / Flykt

Flykt

Det är bättre att fly bort från frestelsen än att bli kvar och utforska den. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:22  Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.