Home / Bibel ämnen / Flykt

Flykt

Det är bättre att fly bort från frestelsen än att bli kvar och utforska den. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:22  Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...