Home / Bibel ämnen / Flykt

Flykt

Det är bättre att fly bort från frestelsen än att bli kvar och utforska den. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:22  Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.