Home / Časté otázky / Křesťanství / Diakon: Oprávnění diakona ke službě, pokud je rozveden.

Diakon: Oprávnění diakona ke službě, pokud je rozveden.

Podívejte se do 1. listu Timoteovi 3,1–15. Všimněte si druhého verše, ve kterém je řečeno „jen jednou ženatý“. To může mít několik významů:

  1. Může to znamenat, že musí být ženatý.
  2. Je zde přísně zakázáno mnohoženství.
  3. Rozvedený člověk by neměl sloužit jako biskup.
  4. Pokud diakon ovdoví, pak by se neměl znovu oženit.

V průběhu staletí bylo značně podporováno čtvrté z jmenovaných vysvětlení. Prosazovali je zvláště ti, kterým vyhovoval překlad „jen jednou ženatý“. Proti tomuto pohledu však stojí námitka, že řecké vyjádření nevede nutně k závěru, že by biskup nemohl být víc jak jednou ženatý; pouze říká, že by to měl být „manžel jedné ženy“, tudíž neměl by mít dvě či více manželek zároveň. Také se poukazuje na to, že nikde v Bibli není zakázáno znovu se oženit/vdát, pokud jeden z partnerů zemře, a není to ani považováno za škodlivé pro duchovní vedení.

Jedno je však jisté: biskup by měl mít neposkvrněný záznam o manželské věrnosti, aby mohl sloužit jako věrohodný vzor pro své shromáždění.