Αδιαφορία

Πώς η αδιαφορία επηρεάζει την πνευματική ζωή μας; Η αδιαφορία αυξάνεται από μια ψεύτικη ασφάλεια που δημιουργεί μια χλιαρή πίστη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ξέρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός· είθε να ήσουν ψυχρός ή ζεστός." (Αποκάλυψη 3:15)

Η αδιαφορία μπορεί τελικά να μας καταστρέψει Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή η αποστασία των μωρών θα τους θανατώσει και η αμεριμνησία (αδιαφορία) των αφρόνων θα τους αφανίσει." (Παροιμίες 1:32)