Home / Biblická témata / Sebeuspokojení

Sebeuspokojení

Ovlivňuje touha po sebeuspokojení náš duchovní život? Sebeuspokojení vyrůstá z falešné jistoty a zároveň je základem pro povrchní víru. Je to popsáno v Bibli ve Zjevení 3,15: “Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký!”

Sebeuspokojení může mít ničivé následky. Upozorňuje nás na to Bible v Přísloví 1,32: “Prostoduché zavraždí jejich odmítavost, hlupáky zahubí jejich netečnost.”