Ο Θεός καταδικάζει την αδικία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν θα διαστρέψεις την κρίση. Δεν θα αποβλέπεις σε πρόσωπο ούτε θα παίρνεις δώρο. Επειδή το δώρο τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαφθείρει τα λόγια των δικαίων." (Δευτερονόμιο 16: 19)
Ο Θεός δεν μπορεί να ανεχθεί την αδικία μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γιατί με κάνεις να βλέπω μπροστά μου ανομία και να θωρώ ταλαιπωρία και αρπαγή και αδικία;" (Αββακούμ 1: 3)

Υπερνίκησε την αδικία με το καλό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην νικιέσαι από το κακό, αλλά νίκα το κακό διαμέσου του αγαθού." (Επιστολή προς Ρωμαίους 12: 21)