Home / Bibelemner / Urettferdighet

Urettferdighet

Gud forbyr urettferdighet. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 16,19. ”Du skal ikke fordreie retten. Gjør ikke forskjell på folk og ta ikke imot bestikkelser. For bestikkelser gjør vise menn blinde og skader saken for den som har rett.”

Gud er lei av menneskers urettferdighet. Det står i Bibelen, Habakuk 1,3. ”Hvorfor lar du meg se urett og være vitne til ulykke? Jeg ser bare ødeleggelse og vold, det kommer til strid og trette.”

Overvinn ond urettferdighet med det gode. Det står i Bibelen, Romerne 12,21. ”La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!”