Ανησυχία

Η ανησυχία δεν βοηθάει τα πράγματα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Παύσε από θυμό, και εγκατάλειψε την οργή· μη αγανακτείς καθόλου, ώστε να πράττεις πονηρά." (Ψαλμός 37:8.)

Δεν χρειάζεται να ανησυχείς - ο Θεός έχει τα πάντα υπό τον έλεγχό Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην μεριμνήσετε, λοιπόν, λέγοντας: Τι να φάμε ή τι να πιούμε ή τι να ντυθούμε; Δεδομένου ότι, όλα αυτά τα ζητούν οι Εθνικοί· επειδή, ο ουράνιος Πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη απ’ όλα αυτά. Αλλά, ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, και τη δικαιοσύνη του· κι όλα αυτά θα σας προστεθούν." (Ματθαίος 6:31-33.)

Δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε από την ανησυχία έως ότου την αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο – την προσευχή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην μεριμνάτε για τίποτε· αλλά, σε κάθε τι, τα ζητήματά σας ας γνωρίζονται στον Θεό με ευχαριστία διαμέσου της προσευχής και της δέησης. Και η ειρήνη του Θεού, που υπερέχει κάθε νου, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας διαμέσου του Ιησού Χριστού." (Προς Φιλιππησίους 4:6-7.)

Είναι άσκοπο να ανησυχούμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ποιος από σας, μεριμνώντας, μπορεί να προσθέσει έναν πήχη στο ανάστημά του; Αν, λοιπόν, εσείς δεν μπορείτε ούτε το ελάχιστο, για τα υπόλοιπα γιατί μεριμνάτε;" (Λουκάς 12:25-26.)

Αφήστε όλες τις μέριμνές σας στον Κύριο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "και όλη την μέριμνά σας ρίξτε την επάνω σ’ αυτόν, επειδή αυτός φροντίζει για σας." (Α΄ Πέτρου 5:7.)