Το να ανεχόμαστε την έκφραση αμφίβολων δογματικών αντιλήψεων μπορεί να είναι το πιο σοφό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και τώρα σας λέω, να απέχετε από τους ανθρώπους αυτούς, και να τους αφήσετε· επειδή, αν η βουλή αυτή ή το έργο τούτο είναι από ανθρώπους, θα ματαιωθεί· αν όμως, είναι από τον Θεό, δεν μπορείτε να το ματαιώσετε, και προσέχετε μη βρεθείτε και θεομάχοι.” (Πράξεις 5:38,39)