Home / Bibelemner / Toleranse

Toleranse

Noen ganger kan det være best å finne seg i andres selvstendige oppførsel. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 5,38-39. ”Og nå sier jeg dere: La disse mennene være, la dem gå. For er dette en sak og et tiltak som bare er menneskeverk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, da kan dere ikke stoppe dem. Pass dere, ellers kan det vise seg at dere kjemper mot Gud”.”