Αποθάρρυνση

Μπορούμε να πάρουμε θάρρος από το παράδειγμα των άλλων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "γι’αυτό παρηγορηθήκαμε, αδελφοί, για σας μέσα σε όλη τη θλίψη και τη στενοχώρια μας, εξαιτίας της πίστης σας·" (Επιστολή Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 3:7)

Το να συλλογιζόμαστε την αιώνια ελπίδα που έχουμε στο Χριστό, μας προσφέρει ενθάρρυνση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Για το οποίο νιώθετε αγαλλίαση, αν και τώρα, (εφόσον χρειαστεί), λυπηθείτε λίγο σε διάφορους πειρασμούς…" (Επιστολή Πέτρου Α΄ 1:6)

Παίρνουμε θάρρος όταν ενθαρρύνουμε τους άλλους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή επιποθώ να σας δω, για να σας μεταδώσω κάποιο πνευματικό χάρισμα για την στήριξή σας· κι αυτό είναι, το να συμπαρηγορηθώ ανάμεσά σας με την κοινή πίστη, και τη δική σας και τη δική μου." (Επιστολή Προς Ρωμαίους 1:11 - 12)

Παίρνουμε θάρρος όταν θυμόμαστε πώς ο Θεός μας έχει οδηγήσει στο παρελθόν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο λαός αποκρίθηκε, λέγοντας: Μη γένοιτο να αφήσουμε τον Κύριο, για να λατρεύουμε άλλους θεούς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός μας, αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, κι αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία, και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο τον δρόμο που οδοιπορήσαμε, κι ανάμεσα σε όλα τα έθνη, διαμέσου των οποίων περάσαμε·" (Ιησούς του Ναυή 24:16 - 17)

Ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον, βρίσκοντας κάτι που εκτιμάτε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γι’ αυτό, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον και οικοδομείτε ο ένας τον άλλον, όπως και κάνετε." (Επιστολή Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 5:11)

Να δίνεις θάρρος συνεχώς στους νέους πιστούς. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και αφού κήρυξαν το ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν αρκετούς μαθητές, επέστρεψαν στη Λύστρα και στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια, επιστηρίζοντας τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντας να μένουν με σταθερότητα στην πίστη, και διδάσκοντας ότι διαμέσου πολλών θλίψεων πρέπει να μπούμε μέσα στη βασιλεία του Θεού." (Πράξεις 14:21 - 22)

Να ενθαρρύνεις τους ηγέτες της εκκλησίας σου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σας παρακαλούμε δε, αδελφοί, να γνωρίζετε αυτούς που κοπιάζουν ανάμεσά σας και προΐστανται σε σας εν Κυρίω, και σας νουθετούν· και τιμάτε τους με ένα υπερπερίσσευμα αγάπης για το έργο τους. Ειρηνεύετε μεταξύ σας." (Επιστολή Προς Θεσσαλονικείς Α΄ 5:12 - 13)

Ο Θεός προσφέρει ενθάρρυνση όταν αισθανόμαστε απογοητευμένοι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή εγώ γνωρίζω τις βουλές, που βουλεύομαι για σας, λέει ο Κύριος, βουλές ειρήνης και όχι κακού, για να σας δώσω το προσδοκώμενο τέλος (εβρ. ελπίδα για το μέλλον)." (Ιερεμίας 29:11)

Ο Θεός υπόσχεται ενθάρρυνση, όταν τη χρειαζόμαστε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Την ημέρα που έκραξα, με εισάκουσες· με ενίσχυσες με δύναμη μέσα στην ψυχή μου." (Ψαλμός 138:3)

Να θυμάσαι ότι ο Θεός δεν έχει πάψει να ασχολείται με κανέναν από μας ακόμα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή είμαι βέβαιος, ακριβώς σε τούτο, ότι εκείνος που άρχισε σε σας ένα καλό έργο, θα το επιτελέσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού." (Επιστολή Προς Φιλιππησίους 1:6)