Home / Subiecte biblice / Descurajare

Descurajare

Putem fi încurajaţi de exemplul altora.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 3:7. “Deaceea, fraţilor, în toate strâmtorările şi necazurile noastre, am fost mângâiaţi cu privire la voi, prin credinţa voastră.”

Prin reflectarea speranţei noastre eterne în Hristos, putem oferi încurajare.

Este scris în Biblie: 1Petru 1:6. “Deci nu încetaţi să vă bucuraţi! Căci minunată-i bucuria ce ne aşteaptă, chiar dacă, pentru o vreme, drumul e greu aici jos.”

Suntem încurajaţi atunci când încurajăm pe alţii.

Este scris în Biblie: Romani 1:11-12. “Căci tânjesc să vă fac o vizită, pentru a vă putea împărtăşi credinţa care va ajuta bisericii voastre să crească puternic în Domnul. Apoi, am nevoie şi eu de ajutorul vostru, căci n-aş vrea doar să împărtăşesc credinţa mea cu voi, ci să fiu şi eu la rându-mi încurajat de a voastră. Astfel, fiecare din noi va fi o binecuvâtare pentru celălalt.”

Când ne amintim cum ne-a condus Dumnezeu în trecut, simţim încurajare.

Este scris în Biblie: Iosua 24:16-17. “Poporul a răspuns şi a zis: “Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul şi să slujim altor dumnezei. Căci Domnul este Dumnezeul nostru. El ne-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei, pe noi şi pe părinţii noştri; El a făcut înaintea ochilor noştri acele minuni mari şi ne-a păzit în tot timpul drumului pe care l-am urmat şi în mijlocul tuturor popoarelor, pe la care am trecut.”

Putem zidi pe alţii când găsim ceva să apreciem.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 5:11. “Deaceea, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.

Să încurajăm mereu pe cei noi în credinţă.

Este scris în Biblie: Fapte 14:21-22. “După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Impărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.”

Incurajaţi pe liderii Bisericii voastre.

Este scris în Biblie: 1Tesaloniceni 5:12-13. “Iubiţi fraţi, acordaţi cinste fraţilor aleşi în conducerea bisericii, care lucrează din greu printre voi şi vă previn de tot ce e rău. Să aveţi o consideraţie deosebită pentru ei şi să le dăruiţi dragostea voastră din inimă, fiindcă ei îşi dau toată silinţa să vă fie de ajutor. Şi nu uitaţi, să nu existe certuri între voi” (NT pe înţelesul tuturor).

Dumnezeu ne oferă încurajare când suntem descurajaţi.

Este scris în Biblie: Ieremia 29:11. “Căci Eu ştiu gândurile, pe care la am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.”

Dumnezeu promite încurajare când avem nevoie de ea.

Este scris în Biblie: Psalm 138:3. “In ziua când Te-am chemat, m-ai acultat, m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.”

Pentru încurajarea noastră, să ne amintim că Dumnezeu n-a terminat încă lucrarea pentru noi.”

Este scris în Biblie: Filipeni 1:6. “Şi sunt convins că Dumnezeu care a început acea lucrare bună în voi va continua şi de acum încolo să vă ajute să creşteţi în harul Lui, până când misiunea pe care vrea s-o realizeze El în voi se va încheia, în cele din urmă, în ziua întoarcerii lui Isus Cristos” (NT pe înţelesul tuturor).