Διοίκηση

Ποιες αρχές διοίκησης βρίσκουμε στην Αγία Γραφή; Η αποτελεσματική διοίκηση διαμοιράζει το φόρτο εργασίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και διάλεξε από ολόκληρο τον λαό άνδρες άξιους, που φοβούνται τον Θεό, άνδρες φιλαλήθεις, που μισούν τη φιλαργυρία. Και βάλε τους επάνω σε αυτούς ως χιλίαρχους, εκατόνταρχους, πεντηκόνταρχους και δέκαρχους." (Έξοδος 18: 21)

Η αποτελεσματική διοίκηση χαρακτηρίζεται από επίβλεψη και επιβράβευση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο Κύριος στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισραήλ, ολόκληρο το έργο. Και ο Μωυσής είδε ολόκληρο το έργο και να, το είχαν κάνει, καθώς ο Κύριος είχε προστάξει. Έτσι έκαναν. Και ο Μωυσής τους ευλόγησε." (Έξοδος 39: 42 – 43)

Η διοίκηση είναι ένα από τα δώρα του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Έχοντας μάλιστα διάφορα χαρίσματα σύμφωνα με τη χάρη που μας δόθηκε, είτε προφητεία, ας προφητεύουμε σύμφωνα με την αναλογία της πίστης. Είτε διακονία, ας καταγινόμαστε στη διακονία. Είτε κάποιος διδάσκει, ας καταγίνεται στη διδασκαλία, είτε κάποιος προτρέπει, στην προτροπή. Αυτός που μεταδίδει, ας μεταδίδει με απλότητα. Ο προϊστάμενος ας προΐσταται με επιμέλεια. Αυτός που ελεεί, ας ελεεί με πρόσχαρη διάθεση." (Επιστολή προς Ρωμαίους 12: 6 - 8)

Οι αποτελεσματικοί διευθυντές αναγνωρίζουν τους περιορισμούς τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και κατά τον καιρό εκείνο είπα σε σας λέγοντας: δεν μπορώ εγώ μόνος μου να σας βαστάζω." (Δευτερονόμιο 1: 9)

Οι καλοί διευθυντές προγραμματίζουν εκ των προτέρων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή ποιος από εσάς, θέλοντας να κτίσει έναν πύργο, δεν κάθεται πρώτα και λογαριάζει τη δαπάνη, αν έχει τα αναγκαία, για να τον αποτελειώσει; Μήπως αφού βάλει θεμέλιο και δεν μπορεί να τον αποτελειώσει, αρχίσουν όλοι αυτοί που τον βλέπουν να τον περιπαίζουν, λέγοντας ότι: Αυτός ο άνθρωπος άρχισε να κτίζει και δεν μπόρεσε να αποτελειώσει." (Λουκάς 14: 28 – 30)