Home / Bibelemner / Administrasjon

Administrasjon

Hvilke prinsipper for administrasjon finner vi i Bibelen? Effektiv administrasjon innebærer at man delegerer arbeidsoppgaver og ansvar. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 18,21. ”Velg deg ut dyktige menn av hele folket, menn som frykter Gud, er pålitelige og hater urett vinning! Sett dem til førere for folket, noen for tusen, noen for hundre, noen for femti og noen for ti.”

En effektiv administrator oppmuntrer og leder andre i arbeidet. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 39,42-43. ”Som Herren hadde befalt Moses, nøyaktig slik gjorde israelittene hele arbeidet. Moses så på alt det som var gjort, og se, nå var det fullført. Slik som Herren hadde befalt, hadde de gjort det. Og Moses velsignet dem.”

Administrasjon og ledelse er en av Guds nådegaver til oss. Det står i Bibelen, Romerne 12,6-8. ”Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den slik som troen tilsier; den som har diakontjeneste, skal ta seg av sin tjeneste. Den som er lærer, skal ta seg av læren, og den som rettleder, skal ta seg av dette; den som gir av det han eier, skal gjøre det av et udelt hjerte. Den som er forstander, skal være det med iver, og den som gjør barmhjertighet, skal gjøre det med glede.”

Gode og effektive administratorer eller ledere innser sine begrensninger. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 1,9. ”Den gang sa jeg til dere: ”Jeg kan ikke alene greie strevet med dere”.”

Gode ledere legger langsiktige planer. Det står i Bibelen, Lukas 14,28-30. ”Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: ”Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det”.”