Home / Subiecte biblice / Administraţie

Administraţie

Ce principii de administraţie găsim în Biblie? Administraţia eficientă include împărtăşirea poverii muncii.

Este scris în Biblie: Exodul 18:21. “Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei; pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cinci zeci şi căpetenii peste zece.”

Administraţia eficientă include supravegherea si afirmarea.

Este scris în Biblie: Exodul 39:42-43. “Copiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Moise a cercetat toate lucrările; şi iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, aşa le făcuseră. Şi Moise i-a binecuvântat.”

Administraţia este un dar de la Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Romani 12:6-8. “Dumnezeu ne-a dăruit fiecăruia dintre noi capacitatea de a face anumite lucruri bune….Dacă darul tău este acela de a-i sluji pe alţii, atunci slujeşte-i cum se cuvine….Dacă Dumnezeu ţi-a dat bani, fii cu mâna largă, ajutând pe alţii cu aceşti bani. Dacă Dumnezeu ţi-a dat calităţi administrative şi te-a pus răspunzător peste munca altora, ia-ţi în serios sarcina.”

Administratorii eficienţi îşi recunosc limitele.

Este scris în Biblie: Deuteronom 1:9. “În vremea aceea, v-am spus: “Eu nu vă pot purta singur.”

Administratorii buni îşi planifică dinainte.

Este scris în Biblie: Luca 14:28-30. “Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce sa-l sfârşească? Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi şi toţi cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el, şi să zică: “Omul acesta a început să zidească şi n-a putut isprăvi.”