Ειδωλολατρία

Με την ειδωλολατρία αποδίδεται λατρεία στο δημιούργημα και όχι στο δημιουργό. Η Αγία Γραφή αναφέρει:. "Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, είναι μωροί. Και άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και πουλιών και τετραπόδων και ερπετών." (Επιστολή προς Ρωμαίους 1: 22 – 23)

Οι εντολές απαγορεύουν τη λατρεία των ειδώλων και των εικόνων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα. Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου από όσα είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Μην τα προσκυνήσεις μήτε να τα λατρέψεις, επειδή εγώ ο Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζηλότυπος που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων επάνω στα παιδιά μέχρι τρίτης και τέταρτης γενιάς εκείνων που με μισούν και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενεές εκείνων που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου." (Έξοδος 20: 3 – 6)