Home / Subiecte biblice / Idolatrie

Idolatrie

Idolatria se închină la lucrurile create în loc să se închine Creatorului.

Este scris în Biblie: Romani 1:22-23. “Pretinzându-se înţelepţi, au devenit, în schimb, proşti de-a binelea. Şi atunci, în loc să se închine slăvitului Dumnezeu, Cel viu în vecii vecilor, au pus mâna pe lemn şi piatră şi şi-au făcut idoli, cioplindu-i în forme de păsări, animale, şerpi sau în chip de om” (NT pe înţelesul tuturor).

Poruncile lui Dumnezeu interzic închinarea la idoli şi chipuri.

Este scris în Biblie: Exodul 20:3-6. “Să nu ai alţi Dumnezei afară de Mine. Să nu–ţi faci chip cioplit, nici vre o înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.”