Home / Bibelemner / Avgudsdyrkelse

Avgudsdyrkelse

Når man tilber avguder, tilber man det skapte fremfor Skaperen. Det står i Bibelen, Romerne 1,22-23. ”De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og istedenfor å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr.” De ti bud forbyr tilbedelse av avguder eller avbildninger. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,3-6. ”Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.”