Ο ζήλος πρέπει να βασίζεται στην ευφυή κατανόηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Βέβαια, δίνω μαρτυρία γι’ αυτούς, ότι έχουν ζήλο Θεού, όχι όμως με επίγνωση.” (Ρωμαίους 10:2)

Η Αγία Γραφή αναφέρει: Ο ζήλος πρέπει να είναι χαρακτηριστικό της ζωής μας. “Στον ζήλο μη είστε οκνηροί· ως προς το πνεύμα παλλόμενοι από θέρμη· υπηρετώντας τον Κύριο.” (Ρωμαίους 12:11)