Home / Bibelemner / Iver

Iver

Vår religiøse iver må være basert på innsikt. Det står i Bibelen, Romerne 10,2. ”For det vitnesbyrd må jeg gi dem at de brenner for Guds sak, men uten forstand.”

Vårt liv skal kjennetegnes av iver for Guds sak. Det står i Bibelen, Romerne 12,11. ”Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren!”