Αν και η λέξη "Ισλάμ" δεν αναφέρεται άμεσα στην Αγία Γραφή, υπάρχει καταγεγραμμένη η γενεαλογία του Αραβικού λαού ως παιδιά του Αβραάμ που κατοίκησαν στην "ανατολική χώρα". Έτσι η ιστορία των μουσουλμανικών λαών αρχίζει με τον προφήτη Αβραάμ και τους απογόνους του μέσω του Ισμαήλ, του πρωτότοκου γιου του.

Ο πρωτότοκος γιος του Αβραάμ από την Άγαρ ήταν ο Αιγύπτιος Ισμαήλ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και η Άγαρ γέννησε στον Αβραάμ έναν γιο και ο Αβραάμ αποκάλεσε το όνομα αυτού του γιου, που γέννησε η Άγαρ, Ισμαήλ." (Γένεση 16: 15)

Στον Αβραάμ δόθηκε μια ξεχωριστή υπόσχεση ότι οι απόγονοι του Ισμαήλ θα γίνονταν μεγάλο έθνος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και για τον Ισμαήλ σε εισάκουσα. Να, τον ευλόγησα και θα τον αυξήσω και θα τον πληθύνω σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Θα γεννήσει 12 άρχοντες και θα τον κάνω μεγάλο έθνος." (Γένεση 17: 20)

Το όνομα του Ισμαήλ δόθηκε από το Θεό και σημαίνει "ο Θεός ακούει". Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο άγγελος του Κυρίου της είπε ακόμα (στην Άγαρ): Θα πληθύνω υπερβολικά το σπέρμα σου, ώστε να μην απαριθμείται λόγω του πλήθους του. Και ο άγγελος του Κυρίου της είπε: Να, εσύ είσαι έγκυος και θα γεννήσεις γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ισμαήλ, επειδή ο Κύριος άκουσε τη θλίψη σου." (Γένεση 16: 10, 11)

Στους απογόνους του Ισμαήλ και στους άλλους γιους του Αβραάμ μέσω της Κετουρά (γυναίκα του Αβραάμ μετά από τη Σάρα) δόθηκε η ανατολική χώρα και αναφέρονται ως λαός της ανατολής. Είναι οι προπάτορες των Αράβων. Ο Μωάμεθ, ο προφήτης του Ισλάμ, ανάγει την καταγωγή του πίσω στον Ισμαήλ μέσω του πρώτου γεννημένου γιου του, του Ναβαϊώθ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Στους γιους όμως των παλλακών του ο Αβραάμ έδωσε χαρίσματα, όταν ακόμα ζούσε και επιπλέον τους εξαπέστειλε μακριά από τον γιο του τον Ισαάκ προς τα ανατολικά, στη γη της Ανατολής." "Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισμαήλ, του γιου του Αβραάμ που γέννησε στον Αβραάμ η Αιγύπτια η Άγαρ, η δούλη της Σάρας. Κι αυτά είναι τα ονόματα των γιων του Ισμαήλ, σύμφωνα με τα ονόματά τους στις γενεές τους. Πρωτότοκος του Ισμαήλ ήταν ο Ναβαϊώθ, έπειτα ο Κηδάρ και ο Αβδεήλ και ο Μιβσάμ και ο Μισμά και ο Δουμά και ο Μασσά, ο Χαδδάρ και ο Θαιμά, ο Ιετούρ, ο Ναφίς και ο Κεδμά. Αυτοί είναι οι γιοι του Ισμαήλ κι αυτά είναι τα ονόματά τους σύμφωνα με τις κωμοπόλεις τους και σύμφωνα με τις κατοικίες τους. 12 άρχοντες σύμφωνα με τα έθνη τους.. (Κι αυτά είναι τα χρόνια της ζωής του Ισμαήλ, εκατόν τριάντα επτά χρόνια, Και αφού εξέπνευσε, πέθανε και προστέθηκε στον λαό του.) Και κατοίκησε από την Αβιλά μέχρι τη Σουρ που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, καθώς πηγαίνει κανείς στην Ασσυρία. Ο Ισμαήλ κατοίκησε μπροστά σε όλα τα αδέλφια του." Οι περιοχές που σημειώνονται εδώ βρίσκονται στην κεντρική και βόρεια Αραβία. (Γένεση 25: 6, 12 - 18)

Οι σοφοί από την ανατολή (από την Περσία) έφεραν τα δώρα στο νήπιο Ιησού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, κατά τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, να, ήρθαν στα Ιεροσόλυμα μερικοί μάγοι από ανατολάς λέγοντας: Που είναι αυτός που γεννήθηκε, ο βασιλιάς των Ιουδαίων; Επειδή είδαμε το αστέρι του στην ανατολή και ήρθαμε, για να τον προσκυνήσουμε.... Κι εκείνοι, αφού άκουσαν τον βασιλιά, αναχώρησαν και να, το αστέρι που είχαν δει στην ανατολή, προπορευόταν απ’ αυτούς, μέχρις ότου φτάνοντας στάθηκε εκεί όπου ήταν το παιδί. Και καθώς είδαν το αστέρι, χάρηκαν με χαρά υπερβολικά μεγάλη. Και όταν ήρθαν στο σπίτι, είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και πέφτοντας κάτω το προσκύνησαν και ανοίγοντας τους θησαυρούς τους του πρόσφεραν δώρα: χρυσάφι και λιβάνι και σμύρνα. Και επειδή τους αποκαλύφθηκε από τον Θεό σε όνειρο να μην επιστρέψουν στον Ηρώδη, αναχώρησαν για τη χώρα τους από άλλο δρόμο." (Ματθαίος 2: 1, 2, 9 - 12)

Έχει προβλεφθεί πως οι απόγονοι του Αβραάμ μέσω του Ισμαήλ θα προσκυνήσουν στο ναό του Θεού. Οι περισσότεροι μελετητές το ερμηνεύουν ως τη συγκέντρωση των λαών στη νέα γη, τον ουρανό, τον παράδεισο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πλήθος καμήλες θα σε σκεπάσει, οι δρομάδες καμήλες του Μαδιάμ και του Γεφά. Όλοι εκείνοι από την Σεβά θα έρθουν. Χρυσάφι και λιβάνι θα φέρουν και θα ευαγγελίζονται τους επαίνους του Κυρίου. Όλα τα πρόβατα του Κηδάρ θα συναχθούν σε σένα. Τα κριάρια του Νεβαϊώθ θα είναι σε δική σου χρήση. Θα προσφερθούν ευπρόσδεκτα πάνω στο θυσιαστήριό μου και εγώ θα δοξάσω τον οίκο της δόξας μου." (Ησαΐας 60: 6, 7) Αυτοί όλοι είναι οι γιοι του Αβραάμ, τα παιδιά της Ανατολής, οι Άραβες, οι προπάτορες των Μουσουλμάνων.

(Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη βιβλική ιστορία των μουσουλμάνων, βλέπε στις Συχνές ερωτήσεις).