Κίνδυνος

Η ζωή εν Χριστώ περιλαμβάνει τον κίνδυνο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή εμείς που ζούμε παραδινόμαστε πάντοτε στον θάνατο για χάρη του Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού στη θνητή μας σάρκα. Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται μέσα σε μας, η ζωή όμως μέσα σε σας." (Επιστολή προς Κορινθίους Β΄ 4: 11 – 12)