Home / Bibelemner / Risiko

Risiko

Det innebærer risiko å leve med Kristi kraft i vårt liv. Det står i Bibelen, 2. Korinterne 4,11-12. ”For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig ved vår dødelige kropp. Slik er døden virksom i oss, men livet i dere.”