Λαγνεία

Η λαγνεία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του κόσμου. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…επειδή κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο: η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία του. Εκείνος όμως που πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 2: 16 – 17)

Η λαγνεία αυτή καθ’ εαυτή είναι μια αμαρτωλή αντίληψη και χρησιμοποιείται συχνά ως δικαιολογία για την πραγματοποίηση μιας άλλης αμαρτίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που κοιτάζει μια γυναίκα, για να την επιθυμήσει, διέπραξε ήδη μοιχεία μέσα στην καρδιά του." (Ματθαίος 5: 28)

Το λάγνο άτομο θα υποστεί τις συνέπειες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην ορεχθείς το κάλλος στην καρδιά σου. Και ας μην σε θηρεύσει με τα βλέφαρά της. Επειδή εξαιτίας μιας πόρνης γυναίκας καταντάει κανείς μέχρι ένα κομμάτι ψωμί, ενώ η μοιχαλίδα γυναίκα θηρεύει την πολύτιμη ψυχή. Μπορεί κανείς να βάλει φωτιά μέσα στον κόρφο του και τα ρούχα του να μην καούν; Μπορεί κανείς να περπατήσει επάνω σε κάρβουνα φωτιάς και τα πόδια του να μην κατακαούν; Έτσι κι εκείνος που μπαίνει στη γυναίκα του διπλανού του. Όποιος την αγγίζει δεν θα αθωωθεί.." (Παροιμίες 6: 25 – 29)

Η χάρη του Θεού, μας βοηθάει να αρνηθούμε τη λαγνεία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή φανερώθηκε η σωτήρια χάρη του Θεού προς όλους τους ανθρώπους διδάσκοντας μας να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε με σωφροσύνη και με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα." (Επιστολή προς Τίτο 2: 11 – 12)