Home / Bibelemner / Begjær

Begjær

Verden betegnes av begjær. Det står i Bibelen, 1. Johannes 2,16-17. ”For alt her i verden – sanselig begjær og øynenes lyst og hovmodig skryt på grunn av rikdom – det er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid.”

Begjær er i utgangspunktet syndig, og brukes ofte som påskudd for å synde. Det står i Bibelen, Matteus 5,28. ”Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.”

Den som handler med begjær som utgangspunkt, må regne med konsekvenser. Det står i Bibelen, Ordspråkene 6,25-29. ”Trå ikke etter hennes skjønnhet, bli ikke betatt av hennes strålende øyne! En hore kan du få for en brødleiv; men en kvinne som er gift, driver jakt på kostbare menneskeliv. Kan noen sanke glør i sitt fang uten at klærne begynner å brenne? Eller kan noen gå på glør uten at føttene blir svidd? Slik går det også med den som har omgang med sin nestes kone. Ingen som rører ved henne, kommer ustraffet fra det.”

Guds nåde gjør oss i stand til å stå imot begjæret vi måtte kjenne. Det står i Bibelen, Titus 2,11-12. ”For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er.”