Μέντιουμ

Μέντιουμ είναι μια σύγχρονη ορολογία για αυτούς που η Αγία Γραφή αποκαλεί πνευματιστές. Ένα μέντιουμ είναι ένας μυστικιστής, ο οποίος γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας με τον κόσμο των πνευμάτων. Τι λέει ο Θεός για τα μέντιουμ; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν θα ακολουθείτε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντείας ούτε θα προσκολληθείτε σε πνευματιστές, ώστε διαμέσου αυτών να μολύνεστε." (Λευιτικό 19:31)

Τα μέντιουμ ήταν κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των ειδωλολατρικών λαών της γης Χαναάν. Ο Θεός προειδοποίησε το λαό Ισραήλ για αυτό ακριβώς πριν από την είσοδό τους στη Χαναάν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αφού μπεις μέσα στη γη, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, δεν θα μάθεις να κάνεις σύμφωνα με τα βδελύγματα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί σε σένα κανένας που να διαπερνάει τον γιο του ή τη θυγατέρα του μέσα από τη φωτιά ή που να ασκεί μαντεία ή να είναι προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρομάντης. Επειδή καθένας που τα κάνει αυτά είναι βδέλυγμα στον Κύριο·" (Δευτερονόμιο 18:9 - 12)

Οι άνθρωποι επιδιώκουν τη συμβουλή από τα μέντιουμ. Ποια είναι η πραγματική πηγή των μηνυμάτων που μεταφέρονται από αυτούς τους πνευματιστές; Ένα γεγονός στη ζωή του αποστόλου Παύλου ρίχνει φως επάνω στην ταυτότητά τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι ενώ πορευόμασταν στην προσευχή, μας συνάντησε κάποια δούλη, που είχε πνεύμα πύθωνα, η οποία έδινε πολύ κέρδος στους Κυρίους της, ασκώντας μαντεία. Αυτή, ακολουθώντας τον Παύλο κι εμάς, έκραζε λέγοντας: Οι άνθρωποι αυτοί είναι δούλοι του ύψιστου Θεού, οι οποίοι κηρύττουν σ’ εμάς δρόμο σωτηρίας. Κι αυτό το έκανε για πολλές ημέρες. Ο δε Παύλος, αφού το θεώρησε βάρος, καθώς στράφηκε, είπε στο πνεύμα: Σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις απ’ αυτή. Και βγήκε την ίδια εκείνη ώρα." (Πράξεις 16:16 - 18)

Κακά πνεύματα, άγγελοι που κάποτε ζούσαν στον ουρανό μαζί με το Θεό, επαναστάτησαν μαζί με τον Σατανά και ρίχτηκαν στη γη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι έγινε πόλεμος στον ουρανό· ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του πολέμησαν ενάντια στον δράκοντα και ο δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοί του. Και δεν υπερίσχυσαν ούτε βρέθηκε πλέον τόπος γι’ αυτούς στον ουρανό. Και ρίχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται ο διάβολος, και ο σατανάς, που πλανάει ολόκληρη την οικουμένη, ρίχτηκε στη γη· και οι άγγελοί του ρίχτηκαν μαζί του." (Αποκάλυψη 12:7 - 9)

Επειδή τα πνεύματα των μέντιουμ είναι σατανικά, η δραστηριότητα τους είναι βδέλυγμα για τον Θεό. Στην πραγματικότητα, την εποχή των Ισραηλιτών, καθένας που ασκούσε το επάγγελμα του μέντιουμ οδηγούνταν στο θάνατο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και κάθε άνδρας ή γυναίκα που έχει πνεύμα μαντείας ή είναι επαοιδός, θα θανατωθεί εξάπαντος·" (Λευιτικό 20:27) Ο Ησαΐας 8:19 λέει: "Και όταν σας πουν: Ρωτήστε εκείνους που έχουν πνεύμα μαντείας και τους νεκρομάντεις, αυτούς που ψιθυρίζουν, αποκριθείτε: Ο λαός δεν θα ρωτήσει τον Θεό του;"

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέντιουμ, δες τις Συχνές ερωτήσεις