Home / Bibelemner / Åndemaning

Åndemaning

Åndemaning er det samme som det Bibelen kaller spiritisme. En åndemaner er en mystiker som opptrer som et medium eller en mellommann, som tar imot budskap fra åndeverdenen. Hva sier Bibelen om åndemaning? Det står i Bibelen, 3. Mosebok 19,31. ”Dere skal ikke vende dere til gjenferd og spådomsånder og spørre dem til råds, så dere blir urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud.”

Åndemaning og spiritisme var utbredt hos hedningene som bodde i de bibelske landene. Gud advarte israelittene mot denne praksis like før israelittene dro inn i Det lovede landet, Kanaan. Det står i Bibelen, 5. Mosebok 18,9-12. ”Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter all den styggedom som folkene der driver med. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. For alle som gjør slikt, har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg.”

Det er mange mennesker som søker veiledning hos spiritister eller spåkoner. Hvor kommer slike åndemaneres budskap egentlig fra? En hendelse fra Paulus' liv gjør det klart hvor de kommer fra. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 16,16-18. ”En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var besatt av en spådomsånd. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde. Hun fulgte etter Paulus og oss mens hun ropte og skrek: ”Disse folkene er tjenere for Den Høyeste Gud, og de forkynner dere veien til frelse.” Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden: ”Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne.” Og den forlot henne på timen.”

Onde ånder, altså engler som en gang levde i himmelen og tjente Gud, gjorde opprør sammen med Satan og ble kastet ned på jorden. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 12,7-9. ”Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham.” Siden åndene som åndemanere er i kontakt med er satanske, er det uakseptabelt for Gud at mennesker driver med dette. På israelittenes tid måtte faktisk de som drev med åndemaning bøte med livet. Det står i Bibelen, 3. Mosebok 20,27. ”Når en mann eller kvinne har en dødningeånd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines; det hviler blodskyld på dem.” Jesaja 8,19-22, ”Men enn om de sier til dere: ”Vend dere til gjenferd og spådomsånder, til dem som visler og mumler! Skal ikke et folk vende seg til sine guder og spørre de døde til råds for de levende?” Til ordet og til vitnesbyrdet! Samtykker de i dette, det folk som ikke har lysning av dag, skal de dra gjennom landet, forkomne og sultne. Når de sulter, blir de harme og forbanner sin konge og sin Gud. Enten de vender seg mot det høye eller de ser utover jorden, er det nød og natt og trengsels mørke; i stummende mørke er de støtt ut.”