Νουθεσία

Πότε η νουθεσία αποτελεί ένα χρήσιμο δώρο; Όταν κάποιος συμβιβάζεται. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν ο Πέτρος ήρθε στην Αντιόχεια, εναντιώθηκα σ’ αυτόν κατά πρόσωπο, για τον λόγο ότι ήταν αξιοκατάκριτος·" (Προς Γαλάτες 2:11)

Η νουθεσία είναι χρήσιμη όταν υποκινείται περισσότερο από την αγάπη, παρά από την καταδίκη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτά δεν τα γράφω, για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά σας νουθετώ ως παιδιά μου αγαπητά." (Προς Κορινθίους Α΄ 4:14)

Η νουθεσία είναι χρήσιμη για εκείνους που θέλουν να προοδεύσουν πνευματικά. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός συμπεριφέρεται απέναντί σας ως προς γιους· επειδή, ποιος γιος υπάρχει, τον οποίο ο πατέρας του δεν τον διαπαιδαγωγεί;" (Προς Εβραίους 12:7)

Η Γραφή είναι επίσης πηγή νουθεσίας για τη ζωή των ανθρώπων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ολόκληρη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη· για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό." (Προς Τιμόθεο Β΄ 3: 16, 17)