Home / Biblická témata / Náprava

Náprava

Náprava je užitečným darem v případě, že někdo dělá kompromisy. Nápravu potřeboval i apoštol Petr, jak se to dočítáme v Bibli, Galatským 2,11: „Když pak Petr přišel do Antiochie, postavil jsem se otevřeně proti němu, protože byl zřejmě v neprávu.“

Náprava je nápomocná, pokud je motivována více láskou než odsouzením. Říká to Bible v 1. Korintským 4,14: „Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul.“

Náprava je předpokladem pro duchovní růst. Výstižně to vysvětluje Bible v Židům 12,7: „Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?“

Písmo je pramenem nápravy pro lidské životy. Čteme o tom v Bibli, 2. Timoteovi 3,16.17: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“